پمپ آب لوارا طبقاتی عمودی

انواع پمپ آب لوارا طبقاتی عمودی به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ آب طبقاتی عمودی لوارا

پمپ آب لوارا طبقاتی عمودی، دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته ای است به همین دلیل می توان از این پمپ ها به عنوان یکی از قابل اعتمادترین پمپ ها یاد کرد. این پمپ ها جهت استفاده در صنایع، کشاورزی و مصارف خانگی، مناسب می باشند و شامل سریSV هستند که با سیستم هیدرولیک کارآمدتر، می توانند جایگزین سری های SV 2,4, 8,16 شوند.

از قابلیت های پمپ آب طبقاتی عمودی لوارا می توان به این نکته اشاره کرد که شما می توانید مکانیکال سیل ها را بدون جداسازی موتور از پمپ تعویض کنید؛ حداکثر فشار کاری در این پمپ ها 16 الی 25 بار می باشد و پمپ آب طبقاتی عمودی لوارا دارای 2 نوع تک فاز و سه فاز بوده و حداکثر دمای قابل قبول جهت پمپاژ مایعات بین -20 و 120 می باشد. این پمپ ها قابلیت ارائه استاندارد حفاظت IP55 را دارند.

کاربرد پمپ آب طبقاتی عمودی لوارا

  • انتقال و گردش مایعات در صنایع و بخش های کشاورزی
  • قابل استفاده در سیستم تامین و تقویت فشار آب
  • مناسب برای آبیاری زمین های کشاورزی و تجهیزات و امکانات ورزشی
  • سیستم های شستشو و دیگ های بخار
  • استفاده درمایعات با گرانروی ملایم
  • استفاده در سیستم های آتش نشانی

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب لوارا طبقاتی عمودی

مدلبرق ورودیفشار کاری
(bar)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(inch)
سایز خروجی
(inch)
توان
(KW)
توان
(HP)
دور موتور
(RPM)
1SV22F011Tسه فاز25134.62.4111.11.52900
1SV30F015Tسه فاز251812.4111.522900
3SV06F05Tسه فاز2544.44.4110.550.752900
3SV07F07Tسه فاز2552.54.4110.7512900
3SV08F07Tسه فاز25604.4110.7512900
3SV09F11Tسه فاز2567.74.4111.11.52900
3SV10F11Tسه فاز2573.84.4111.11.52900
3SV11F11Tسه فاز2582.34.4111.11.52900
3SV12F11Tسه فاز2587.84.4111.11.52900
3SV13F15Tسه فاز2598.14.4111.522900
3SV16F15Tسه فاز25119.94.4111.522900
3SV19F22Tسه فاز25142.34.4112.232900
3SV21F22Tسه فاز25156.94.4112.232900
3SV23F22Tسه فاز251744.4112.232900
3SV25F22Tسه فاز25188.54.4112.232900
3SV27F30Tسه فاز25204.44.411342900
3SV29F30Tسه فاز25219.34.411342900
3SV31F30Tسه فاز25233.84.411342900
3SV33F30Tسه فاز25248.54.411342900
5SV05F07Tسه فاز25388.51/4 11/4 10.7512900
5SV06F11Tسه فاز2545.38.51/4 11/4 11.11.52900
5SV07F11Tسه فاز2552.78.51/4 11/4 11.11.52900
5SV08F11Tسه فاز2560.18.51/4 11/4 11.11.52900
5SV09F15Tسه فاز25688.51/4 11/4 11.522900
5SV13F22Tسه فاز2598.38.51/4 11/4 12.232900
5SV14F22Tسه فاز25105.78.51/4 11/4 12.232900
5SV16F22Tسه فاز25120.58.51/4 11/4 12.232900
5SV18F30Tسه فاز25135.88.51/4 11/4 1342900
5SV21F30Tسه فاز25157.98.51/4 11/4 1342900
5SV23F40Tسه فاز25174.48.51/4 11/4 145.52900
5SV25F40Tسه فاز25189.28.51/4 11/4 145.52900
5SV28F40Tسه فاز25211.58.51/4 11/4 145.52900
5SV30F55Tسه فاز252278.51/4 11/4 15.57.52900
5SV33F55Tسه فاز252498.51/4 11/4 15.57.52900
15SV04F40سه فاز2558.4242245.52900
15SV05F40Tسه فاز2572.2242245.52900
15SV06F55Tسه فاز2587.624225.57.52900
15SV07F55Tسه فاز25101.924225.57.52900
15SV08F75Tسه فاز25117.424227.5102900
15SV09F75Tسه فاز25131.924227.5102900
15SV11F11Tسه فاز25162.3242211152900
15SV13F110Tسه فاز25191.3242211152900
15SV15F150Tسه فاز25222.1242215202900
15SV17F150Tسه فاز25251.6242215202900
22SV05F55Tسه فاز257629225.57.52900
22SV06F75Tسه فاز2593.229227.5102900
22SV07F75Tسه فاز25108.529227.5102900
22SV08F110Tسه فاز25124.6292211152900
22SV09F110Tسه فاز25140.1292211152900
22SV10F110Tسه فاز25155.4292211152900
22SV10N110Tسه فاز25155.4292211152900
22SV14F150Tسه فاز25216.6292215202900
22SV17F185Tسه فاز25263.5292218.5252900
33SV2G55Tسه فاز16, 25, 4047.8401/2 21/2 25.57.52900
33SV3G75Tسه فاز16, 25, 4071.5401/2 21/2 27.5102900
33SV4/2AG75Tسه فاز16, 25, 4082401/2 21/2 27.5102900
33SV4/1AG110Tسه فاز16, 25, 4088.9401/2 21/2 211152900
33SV4G110Tسه فاز16, 25, 4095.9401/2 21/2 211152900
33SV5/2AG110Tسه فاز16, 25, 40106401/2 21/2 211152900
33SV5/1AG110Tسه فاز16, 25, 40112.7401/2 21/2 211152900
33SV5G150Tسه فاز16, 25, 40120.4401/2 21/2 215202900
33SV6/2AG150Tسه فاز16, 25, 40145.6401/2 21/2 215202900
33SV7G185Tسه فاز16, 25, 401703401/2 21/2 218.5252900
33SV6G150Tسه فاز16, 25, 40145.6401/2 21/2 215202900
33SV7/2AG150Tسه فاز16, 25, 40170.3401/2 21/2 215202900
33SV7N185Tسه فاز16, 25, 40170.3401/2 21/2 218.5202900
33SV8/1AG185Tسه فاز16, 25, 40187.4401/2 21/2 218.5252900
33SV8G220Tسه فاز16, 25, 40194.1401/2 21/2 222302900
33SV9G220Tسه فاز16, 25, 40216.8401/2 21/2 222302900
33SV10/2AG220Tسه فاز16, 25, 40226.4401/2 21/2 222302900
33SV10G300Tسه فاز16, 25, 40241.8401/2 21/2 230402900
33SV10N300Tسه فاز16, 25, 40241.8401/2 21/2 230402900
33SV11/2AG300Tسه فاز16, 25, 40252401/2 21/2 230402900
33SV11G300Tسه فاز16, 25, 40265.7401/2 21/2 230402900
33SV13/1AN300Tسه فاز16, 25, 40294.9401/2 21/2 230402900
46SV2G75Tسه فاز16, 25, 4052.660337.5102900
46SV3G110Tسه فاز16, 25, 4080.8603311152900
46SV4G150Tسه فاز16, 25, 40107.3603315202900
46SV5G185Tسه فاز16, 25, 40134.5603318.5252900
46SV6/2AN220سه فاز16, 25, 40143.7603322302900
46SV8G300Tسه فاز16, 25, 40213.1603330402900
46SV8N300Tسه فاز16, 25, 40213.1603330402900
46SV13/2AG450Tسه فاز16, 25, 40332.5603345602900
66SV3/1AG150Tسه فاز16, 2584.7854415202900
66SV4/2AG185Tسه فاز16, 25108.9854418.5252900
66SV4G220Tسه فاز16, 25121.6854422302900
10SV06سه فاز2571.8141/2 11/2 12.232900
10SV07سه فاز2583.6141/2 11/2 1342900
10SV08سه فاز2595.3141/2 11/2 1342900
10SV09سه فاز25106.3141/2 11/2 145.52900
10SV10سه فاز25118141/2 11/2 145.52900
10SV11سه فاز25129.6141/2 11/2 145.52900
1SV13سه فاز2579.22.4110.7512900
10SV15سه فاز25179.5141/2 11/2 15.57.52900
10SV17سه فاز25205141/2 11/2 17.5102900
10SV18سه فاز25216.9141/2 11/2 17.5102900
10SV20سه فاز25240.6141/2 11/2 17.5102900
10SV21سه فاز25253.6141/2 11/2 111152900
15SV10سه فاز25147.7242211152900
33SV3/1سه فاز16, 25, 4064.5401/2 21/2 27.5102900
33SV3/2سه فاز16, 25, 4057.7401/2 21/2 25.57.52900
46SV10سه فاز16, 25, 40267.3603337502900
46SV10/2سه فاز16, 25, 40252.7603337502900
46SV11سه فاز16, 25, 40295.5603345602900
46SV11/2سه فاز16, 25, 40307.3603345602900
46SV6سه فاز16, 25, 40161603322302900
46SV7/2سه فاز16, 25, 40171.3603330402900
46SV9سه فاز16, 25, 40240.9603337502900
46SV9/2سه فاز16, 25, 40224.8603330402900
5SV11F15Tسه فاز2582.88.51/4 11/4 11.522900
66SV2سه فاز16, 25
60.4854411152900
66SV3سه فاز16, 2591.4854418.5252900
66sv3/2سه فاز16, 2578.4854415202900
66SV5سه فاز16, 25152854430402900
66SV5/1سه فاز16, 25145.6854430402900
66SV5/2سه فاز16, 25139.1854430402900
66SV6سه فاز16, 25182.4854437502900
66SV6/1سه فاز16, 25176854430402900
66SV6/2سه فاز16, 25169.5854430402900
66SV7سه فاز16, 25212.8854445602900
66SV7/1سه فاز16, 25206.4854437502900
66SV7/2سه فاز16, 25199.9854437502900
66SV8سه فاز16, 25342.2854445602900
66SV8/1سه فاز16, 25336.8854445602900
66SV8/2سه فاز16, 25230.3854445602900
92SV2سه فاز16, 25, 4067.81204415202900
92SV2/2سه فاز16, 25, 4049.41204411152900
92SV3سه فاز16, 25, 40102.21204422302900
92SV3/2سه فاز16, 25, 4082.41204418.5252900
92SV4سه فاز16, 25, 40133.11204430402900
92SV4/2سه فاز16, 25, 40115.71204430402900
92SV5سه فاز16, 25, 40166.41204437502900
92SV5/2سه فاز16, 25, 401491204437502900
92SV6سه فاز16, 25, 40200.91204445602900
92SV6/2سه فاز16, 25, 40183.31204445602900
92SV7/2سه فاز16, 25, 40216.81204445602900