پمپ آب کف کش کالپدا

انواع پمپ آب کف کش کالپدا به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ آب کالپدا کف کش

پمپ آب کف کش کالپدا، پمپ های سانتریفیوژی هستند که عموما به طور عمودی نصب می گردند این پمپ آب کف کش را به دلیل استحکام و مقاومت بالا و دوام بالا در شرایط بد، می توان به عنوان مرجع، در بخش پمپ های کف کش نامید. موتور و پمپ از یک واحد ساخته شده اند. موتور اینگونه پمپ آب کاملا ضد آب ساخته شده و با غوطه ور شدن در آب کار می کنند.

با این حال، پمپ های کف کش و لجن کش با پمپ های شناور متفاوت هستند به این صورت پمپ های کف کش جهت نصب در عمق های زیاد طراحی شده اند، درحالی که پمپ های شناور با عنوان پمپ های چاهی نیز شناخته می شوند و در حداقل سطح گودال و چاه کار می کنند و با ارائه بالاترین میزان هد، تضمین داده می شوند و البته باید حتما در آب غوطه ور شوند در حالیکه پمپ های کف کش حتی اگر بخش از آنها در آب غوطه ور باشد، می توانند مکش آب را ا انجام دهند.

کاربرد پمپ آب کف کش کالپدا

  • بالا کشیدن آب از مناطق سیلابی و مخازن
  • استخراج آب از استخر ها و آب راه ها
  • جمع آوری آب باران
  • آبیاری گیاهان و باغچه ها

نحوه کارکرد پمپ آب کف کش کالپدا

این پمپ ها همانند پمپ های سانتریفیوژ کار می کنند، وقتی مایعات وارد پمپ می گردند، روتور مایعات را به اطراف پمپ هدایت می کند، باید به این نکته اشاره کرد که نیروی گریز از مرکز توسط سرعت روتور تعیین می شود. باتوجه به کارکرد پمپ های کف کش، از طریق یک فلوتر کار می کنند که برروی پمپ آب نصب می گردند.