۰۱ ۱۳۹۷/۰۱

پمپ های آتش نشانی

۱۳۹۹/۳/۱۱ ۷:۱۵:۱۴دسته بندی: اخبار و مقالات|تگ: , |بدون ديدگاه

    پمپ های آتش نشانی دو مکشه و آتش نشانی اتا بزرگ، از محصولات پمپیران هستند. برای تامین فشار لازم در شبکه آتش نشانی، از انواع پمپ های دومکشه و اتا بزرگ استفاده می شود. در این پمپ ها سیستم آب بندی محور از نوع نوار گرافیتی است و [ادامه...]

۰۶ ۱۳۹۶/۱۰

شناخت کامل و طراحی مناسب سیستم پمپ های آتش نشانی

۱۳۹۹/۳/۱۱ ۷:۲۸:۰۵دسته بندی: اخبار و مقالات|تگ: , |۲ دیدگاه

پمپ های آتش نشانی شاید پمپ های آتشنشانی بحرانی ترین بخش در تجهیزات آتشنشانی نصب شده در یک مجموعه باشند. پمپ های آتشنشانی انواع و اندازه های مختلفی دارند. در موردی که فشار تغذیه آب عمومی برای فعال کردن اسپرینکلرها خیلی کم است یا انشعاب آب عمومی تامین نشده است، [ادامه...]