هواگیری پمپ آب

در ابتدا ممکن است هواگیری پمپ آب با پدیده ی کاویتاسیون اشتباه گرفته شود. تفاوت این دو در این است که کاویتاسیون عبارت است از تشکیل و سپس از بین رفتن حباب های بخار هوا، در حالیکه هوا گیری پمپ آب در واقع رفع حباب هایی است که قبل از جریان آب وجود داشته و بعد از آن نیز ادامه خواهد داشت.

البته ورود هوا به میزان کم می تواند مفید باشد، اما با این حال ورود هوا حتی با میزان 1 تا 2 درصد نیز می تواند عملکرد پمپ آب را کاهش دهد.

در واقع می توان گفت با افزایش 2درصدی هوا، کارکرد پمپ آب به میزان 10 درصد کاهش می یابد. علاوه بر کاهش عملکرد پمپ، در موارد وخیم تر، وجود هوا ممکن است به خرابی شفت و یا مکانیکال سیل بیانجامد.

هوای داخل پمپ آب به چه علت ایجاد می شود؟

 • افت فشار
 • لوله مشترک
 • کارکرد مداوم پمپ آب
 • شکستگی اتصالات یا لوله ها
 • خشک کار کردن پمپ آب به هر دلیل و نرسیدن آب به پمپ

هواگیری پمپ آب چگونه انجام می گردد؟

هواگیری پمپ آب

 • شما باید در ابتدا شیر آب اصلی را پیدا کرده و آن را ببندید، از این طریق می توانید فشار آب را کاهش دهید.
 • برق را از پمپ آب قطع کنید تا با بازکردن شیر آب به طور خودکار روشن نگردد.
 • شیر آب را باز کنید تا آب باقی مانده در سیستم خالی شود.
 • پیچ هواگیری پمپ آب را بازکنید و به کمک یک قیف مقداری آب به اندازه یک پارچ را مستقیما در بخش ورودی آب بریزید.
 • با خروج آب از خروجی، حباب های هوا نیز خارج می شوند اگر نیاز به آب بیشتر داشتید می توانید از شلنگ آب کمک بگیرید.
 • شما باید آنقدر این کار را انجام دهید تا تمام حباب های هوا از پمپ آب خارج شوند.