هواگیری پمپ آب

در ابتدا ممکن است هواگیری پمپ آب با پدیده ی کاویتاسیون اشتباه گرفته شود. تفاوت این دو در این است که کاویتاسیون عبارت است از تشکیل و سپس از بین رفتن حباب های بخار هوا، در حالیکه هوا گیری پمپ آب در واقع رفع حباب هایی است که قبل از جریان آب وجود داشته و بعد از آن نیز ادامه خواهد داشت. هرچند ورود هوا به میزان خیلی کم می تواند مفید باشد اما ورود هوا بیش از 1 تا 2 درصد می تواند عملکرد پمپ آب را به شدت کاهش دهد. با تحقیقات صورت گرفته می توان گفت با افزایش 2 درصدی هوا، کارکرد پمپ آب به میزان 10 درصد کاهش می یابد که علاوه بر کاهش عملکرد پمپ در موارد وخیم تر وجود هوا ممکن است به خرابی شفت و حتی مکانیکال سیل منجر شود. پس نقش مهم هواگیری پمپ آب بیش از پیش مشخص می شود.

هوای داخل پمپ آب به چه علت ایجاد می شود؟

 • افت فشار
 • لوله مشترک
 • کارکرد مداوم پمپ آب
 • شکستگی اتصالات یا لوله ها
 • خشک کار کردن پمپ آب به هر دلیل و نرسیدن آب به پمپ

هواگیری پمپ آب چگونه انجام می گردد؟

هواگیری پمپ آب

 • ابتدا شیر اصلی آب را پیدا کرده و آن را ببندید تا از این طریق فشار آب کاهش پیدا کند.
 • اتصال به منبع برق را از پمپ آب جدا کنید تا با بازکردن شیر آب به طور خودکار روشن نگردد.
 • شیر تخلیه آب را باز کنید تا آب باقی مانده در سیستم کاملا خالی شود.
 • پیچ هواگیری پمپ آب را بازکنید و به کمک یک قیف مقداری آب به اندازه یک پارچ مستقیما در بخش ورودی آب بریزید.
 • با خروج آب از خروجی حباب های هوا نیز خارج می شوند اگر نیاز به آب بیشتر داشتید می توانید از شلنگ آب کمک بگیرید.
 • این مراحل را تا خروج کامل حباب های هوا از پمپ آب ادامه دهید.