پمپ آب خانگی گراندفوس – Grundfos Home Water Pump

پمپ آب خانگیگراندفوس:

مشهورترین پمپ آب خانگی Grundfos سری CM  آن می باشد. این پمپ ها از مدلگریز از مرکز و به صورت طبقاتی افقی تولید می شوند. تعداد طبقات افقی با توجه به میزان تامین آب در گونه های مختلف ، فرق میکند . جنس پمپ گراندفوس مدل های CM  از استیل خالص می باشد که این مزیت باعث جلوگیری از زنگ زدگی آن ها می شود.

مورد متمایز کننده در پمپ سانتریفیوژ خانگی و پمپ های آب خانگی گراندفوس می توان به آن اشاره کرد این است که رنج این پمپ ها از اندازه متوسط شروع می شود و هرگزمدل های کوچک مثل سایر برندها را تولید نمی کندو به خاطر جنس استیل آن ها دارای بازهقیمت بالاتری نسب به سایر پمپ های مشابه خود دارد.