پمپ آب پنتاکس دو پروانه

انواع پمپ آب پنتاکس دو پروانه به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ آب پنتاکس دو پروانه

پمپ آب دو پروانه پنتاکس جهت ایجاد فشار در مصارف خانگی، سیستم های صنعتی و سازمانی استفاده می شود، دو پروانه ای که در مقابل یکدیگر کار می کنند، باعث افزایش هد و تحویل آب با فشار خوب می گردند. این پمپ آب دارای استاندارد IP44 بوده و همچنین لازم به ذکر است جنس بدنه آنها از چدن و پروانه ها اغلب از برنج و نوریل می باشند و در نهایت به صورت تک فاز و سه فاز ارائه می گردند. از مزایای پمپ های سری CB (دو پروانه) پنتاکس می توان به تامین فشار بالا اشاره کرد.

پمپ آب دو پروانه پنتاکس جهت پمپاژ آب تمیز به کار می رود و در همه ی مدل های دو پروانه دما می تواند بین 5+ الی 50+ باشد و مدل هایی که جنس روتور آن از استیل، برنج و چدن است، دما بین 15- الی 90+ جا به جا می شود.

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب پنتاکس دو پروانه

مدلبرق ورودیفشار کاری
(bar)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(inch)
سایز خروجی
(inch)
توان
(KW)
توان
(HP)
دور موتور
(RPM)
CB100/00تک فاز642 - 37.4 - 210 -1.8 - 4.8110.7412900
CB100/01تک فاز642 - 37.4 - 210 -1.8 - 4.8110.7412900
CBT100/00سه فاز642 - 37.4 - 210 -1.8 - 4.8110.7412900
CBT100/01سه فاز642 - 37.4 - 210 -1.8 - 4.8110.7412900
CB160/00تک فاز1153 - 50 - 350 - 2.4 - 7.21/4 111.11.52900
CB160/01تک فاز1153 - 50 - 350 - 2.4 - 7.21/4 111.11.52900
CBT160/00سه فاز1153 - 50 - 350 - 2.4 - 7.21/4 111.11.52900
CBT160/01سه فاز1153 - 50 - 350 - 2.4 - 7.21/4 111.11.52900
CB210/00تک فاز1157.3 - 54 - 340 - 2.4 - 8.41/4 111.522900
CB210/01تک فاز1157.3 - 54 - 340 - 2.4 - 8.41/4 111.522900
CBT210/00سه فاز1157.3 - 54 - 340 - 2.4 - 8.41/4 111.522900
CBT210/01سه فاز1157.3 - 54 - 340 - 2.4 - 8.41/4 111.522900
CB310/00تک فاز1164 - 57.7 - 360 - 3.6 - 91/4 112.232900
CB310/01تک فاز1164 - 57.7 - 360 - 3.6 - 91/4 112.232900
CBT310/00سه فاز1164 - 57.7 - 360 - 3.6 - 91/4 112.232900
CBT310/01سه فاز1164 - 57.7 - 360 - 3.6 - 91/4 112.232900
CB400/00تک فاز1164.4 - 55.6 - 37.90 - 6.0 - 121/2 11/4 1342900
CB400/01تک فاز1164.4 - 55.6 - 37.90 - 6.0 - 121/2 11/4 1342900
CBT400/00سه فاز1166.9 - 58.4 - 40.10 - 6.0 - 13.51/2 11/4 1342900
CBT400/01سه فاز1166.9 - 58.4 - 40.10 - 6.0 - 13.51/2 11/4 1342900
CBT600/00سه فاز1180.4 - 72.2 - 54.50 - 6.0 - 13.51/2 11/4 145.52900
CBT600/01سه فاز1180.4 - 72.2 - 54.50 - 6.0 - 13.51/2 11/4 145.52900
CBT751/00سه فاز1189.5 - 78.3 - 550 - 7.5 - 151/2 11/4 15.57.52900
CBT751/01سه فاز1189.5 - 78.3 - 550 - 7.5 - 151/2 11/4 15.57.52900
CBT800سه فاز1177 - 70.5 - 360 - 12 - 3021/4 15.57.52900
CBT1000سه فاز1186.4 - 74.3 - 40.40 - 18 - 3321/4 17.5102900
CBT1250سه فاز1193.6 - 79.7 - 460 - 18- 3321/4 19.212.52900
CBT1500سه فاز1198.7 - 87.6 - 40.90 - 18 - 3621/4 111152900
MB150/00تک فاز839.5 - 36 - 220 - 4.8 - 9.61/2 11/4 11.11.52900
MB200/00تک فاز843 - 39.5 - 260 - 4.8 - 9.61/2 11/4 11.522900
MBT300/00سه فاز849 - 47.2 - 250 - 4.8 - 121/2 11/4 12.232900