پمپ آب پنتاکس طبقاتی عمودی

انواع پمپ آب پنتاکس طبقاتی عمودی به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ آب پنتاکس طبقاتی عمودی

پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس دارای طراحی و ساخت این پمپ ها نسبتا دشوار می باشد. این پمپ آب جهت پمپاژ آبهای تمیز، ایده آل است. مدل های U_SV دارای بدنه ی فولادی و پروانه از جنس استنلس استیل می باشند و حداکثر دمای قابل تحمل در این مدل بین 5+ الی 90+ و همین طور حداکثر هد و دبی در این مدل 138m و 400l/min است، اما جنس بدنه در پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس سری U_V و U_3-5-7L از نوع فولاد و پروانه از جنس نوریل بوده و لازم به ذکر است حداکثر دمای قابل تحمل در این مدل بین 5+ و 35+ است.

به طور کلی واژه و حروف استفاده شده در پمپ های سری U پنتاکس بیانگر جنس پمپ، پروانه ها، و تعداد پروانه ها می باشد. برای روشن شدن این موضوع شما می توانید به مثال زیر توجه کنید:

مثال

کاربرد پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس

  • افزایش فشار آب
  • آبیاری
  • آبیاری گیاهان
  • استفاده در بوستر پمپ ها

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس

مدلبرق ورودیفشار کاری
(bar)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(inch)
سایز خروجی
(inch)
توان
(KW)
توان
(HP)
دور موتور
(RPM)
U 5SV-180/6تک فاز868.9 - 57.5 - 18.10 - 3.6 - 8.41/4 11/4 11.31.82900
U 5SV-180/6Tسه فاز868.9 - 57.5 - 18.10 - 3.6 - 8.41/4 11/4 11.31.82900
U 5V-180/6Tسه فاز869.3 - 55.6 - 120 - 3.6 - 8.41/4 11/4 11.31.82900
U 5SV-200/7تک فاز1481 - 67.4 - 210 - 3.6 - 8.41/4 11/4 11.522900
U 5SV-200/7Tسه فاز1481 - 67.4 - 210 - 3.6 - 8.41/4 11/4 11.522900
U 5V-200/7تک فاز1480.3 - 64.5 - 12.50 - 3.6 - 8.41/4 11/4 11.522900
U 5V-200/7Tسه فاز1480.3 - 64.5 - 12.50 - 3.6 - 8.41/4 11/4 11.522900
U 5SV-250/8تک فاز1492.1 - 77.8 - 260 - 3.6 - 8.41/4 11/4 11.92.52900
U 5SV-250/8Tسه فاز1492.1 - 77.8 - 260 - 3.6 - 8.41/4 11/4 11.92.52900
U 5V-250/8تک فاز1491.4 - 74.3 - 19.10 - 3.6 - 8.41/4 11/4 11.872.52900
U 5V-250/8Tسه فاز1491.4 - 74.3 - 19.10 - 3.6 - 8.41/4 11/4 11.872.52900
U 5SV-280/9تک فاز14103.4 - 86 - 27.60 - 3.6 - 8.41/4 11/4 12.12.82900
U 5SV-280/9Tسه فاز14103.4 - 86 - 27.60 - 3.6 - 8.41/4 11/4 12.12.82900
U 5V-280/9تک فاز14102.1 - 81.6 - 20.10 - 3.6 - 8.41/4 11/4 12.12.82900
U 5V-280/9Tسه فاز14102.1 - 81.6 - 20.10 - 3.6 - 8.41/4 11/4 12.12.82900
U 5SV-300/10تک فاز14114.2 - 95.2 - 300 - 3.6 - 8.41/4 11/4 12.232900
U 5SV-300/10Tسه فاز14114.2 - 95.2 - 300 - 3.6 - 8.41/4 11/4 12.232900
U 5V-300/10 تک فاز14112.7 - 89.8 - 210 - 3.6 - 8.41/4 11/4 12.232900
U 5V-300/10Tسه فاز14112.7 - 89.8 - 210 - 3.6 - 8.41/4 11/4 12.232900
U 5SV-350/11تک فاز14125.1 - 102.6 - 30.70 - 3.6 - 8.41/4 11/4 12.63.52900
U 5SV-350/11Tسه فاز14125.1 - 102.6 - 30.70 - 3.6 - 8.41/4 11/4 12.63.52900
U 5V-350/11تک فاز14122 - 95.6 - 220 - 3.6 - 8.41/4 11/4 12.63.52900
U 5V-350/11Tسه فاز14122 - 95.6 - 220 - 3.6 - 8.41/4 11/4 12.63.52900
U 7SV-180/4تک فاز848 - 43.6 - 17.20 - 4.8 - 10.81/4 11/4 11.31.82900
U 7SV-180/4Tسه فاز848 - 43.6 - 17.20 - 4.8 - 10.81/4 11/4 11.31.82900
U 7SV-250/5تک فاز860.3 - 55.7 - 23.50 - 4.8 - 10.81/4 11/4 11.92.52900
U 7SV-250/5Tسه فاز860.3 - 55.7 - 23.50 - 4.8 - 10.81/4 11/4 11.92.52900
U 7SV-300/6تک فاز871.8 - 65.7 - 260 - 4.8 - 10.81/4 11/4 12.232900
U 7SV-300/6Tسه فاز871.8 - 65.7 - 260 - 4.8 - 10.81/4 11/4 12.232900
U 7SV-350/7T سه فاز1483.5 - 74.7 - 27.50 - 4.8 - 10.81/4 11/4 12.63.52900
U 7SV-400/8Tسه فاز1495.6 - 87.2 - 330 - 4.8 - 10.81/4 11/4 134.52900
U 7SV-450/9Tسه فاز14108.5 - 101 - 39.50 - 4.8 - 10.81/4 11/4 13.44.52900
U 7V-450/9Tسه فاز14108.5 - 101 - 39.50 - 4.8 - 10.81/4 11/4 13.44.52900
U 7SV-550/10Tسه فاز14121.5 - 115.3 - 55.40 - 4.8 - 10.81/4 11/4 145.52900
U 9SV-200/4Tسه فاز847.6 - 35.7 - 7.10 - 8.4 - 15.61/2 11/4 11.522900
U 9V-200/4Tسه فاز847.6 - 35.7 - 7.10 - 8.4 - 15.61/2 11/4 11.522900
U 9SV-250/5تک فاز860 - 45.4 - 10.60 - 8.4 - 15.61/2 11/4 11.872.52900
U 9SV-250/5Tسه فاز860 - 45.4 - 10.60 - 8.4 - 15.61/2 11/4 11.872.52900
U 9SV-300/6تک فاز871.8 - 53.7 - 11.10 - 8.4 - 15.61/2 11/4 12.232900
U 9SV-300/6Tسه فاز871.8 - 53.7 - 11.10 - 8.4 - 15.61/2 11/4 12.232900
U 9SV-400/7Tسه فاز1483.3 - 64.6 - 14.30 - 8.4 - 15.61/2 11/4 1342900
U 9SV-450/8Tسه فاز1497.3 - 76.5 - 19.70 - 8.4 - 15.61/2 11/4 13.374.52900
U 9V-450/8تک فاز1494.5 - 74.7 - 11.60 - 8.4 - 15.61/2 11/4 13.374.52900
U 9SV-500/9Tسه فاز14109 - 85 - 21.90 - 8.4 - 15.61/2 11/4 13.752900
U 9SV-550/10Tسه فاز14122 - 97.3 - 26.50 - 8.4 - 15.61/2 11/4 145.52900
U 18SV-250/3Tسه فاز835.7 - 27.4 - 12.90 - 13.2 - 2421/2 11.852.52900
U 18SV-400/4Tسه فاز847.9 - 37.8 - 18.10 -13.2 - 2421/2 1342900
U 18SV-450/5Tسه فاز858.1 - 45.9 - 230 -13.2 - 2421/2 13.314.52900
U 18SV-550/6Tسه فاز870.5 - 57.2 - 30.40 -13.2 - 2421/2 145.52900