پمپ آب پنتاکس طبقاتی عمودی

انواع پمپ آب پنتاکس طبقاتی عمودی به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

پمپ آب پنتاکس طبقاتی عمودی

پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس دارای طراحی و ساخت این پمپ ها نسبتا دشوار می باشد. این پمپ آب جهت پمپاژ آبهای تمیز، ایده آل است. مدل های U_SV دارای بدنه ی فولادی و پروانه از جنس استنلس استیل می باشند و حداکثر دمای قابل تحمل در این مدل بین 5+ الی 90+ و همین طور حداکثر هد و دبی در این مدل 138m و 400l/min است، اما جنس بدنه در پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس سری U_V و U_3-5-7L از نوع فولاد و پروانه از جنس نوریل بوده و لازم به ذکر است حداکثر دمای قابل تحمل در این مدل بین 5+ و 35+ است.

به طور کلی واژه و حروف استفاده شده در پمپ های سری U پنتاکس بیانگر جنس پمپ، پروانه ها، و تعداد پروانه ها می باشد. برای روشن شدن این موضوع شما می توانید به مثال زیر توجه کنید:

مثال

کاربرد پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس

  • افزایش فشار آب
  • آبیاری
  • آبیاری گیاهان
  • استفاده در بوستر پمپ ها

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس

دور موتور

(RPM)

توان

(HP)

توان

(KW)

سایز خروجی

(inch)

سایز ورودی

(inch)

حداکثر دبی

(m3/h)

حداکثر هد

(m)

فشار کاری

(bar)

برق ورودیمدل
29001.81.31 1/41 1/48.4 – 3.6 – 018.1 – 57.5 – 68.98تک فازU 5SV-180/6
29001.81.31 1/41 1/48.4 – 3.6 – 018.1 – 57.5 – 68.98سه فازU 5SV-180/6T
29001.81.31 1/41 1/48.4 – 3.6 – 012 – 55.6 – 69.38سه فازU 5V-180/6T
290021.51 1/41 1/48.4 – 3.6 – 021 – 67.4 – 8114تک فازU 5SV-200/7
290021.51 1/41 1/48.4 – 3.6 – 021 – 67.4 – 8114سه فازU 5SV-200/7T
290021.51 1/41 1/48.4 – 3.6 – 012.5 – 64.5 – 80.314تک فازU 5V-200/7
290021.51 1/41 1/48.4 – 3.6 – 012.5 – 64.5 – 80.314سه فازU 5V-200/7T
29002.51.91 1/41 1/48.4 – 3.6 – 026 – 77.8 – 92.114تک فازU 5SV-250/8
29002.51.91 1/41 1/48.4 – 3.6 – 026 – 77.8 – 92.114سه فازU 5SV-250/8T
29002.51.871 1/41 1/48.4 – 3.6 – 019.1 – 74.3 – 91.414تک فازU 5V-250/8
29002.51.871 1/41 1/48.4 – 3.6 – 019.1 – 74.3 – 91.414سه فازU 5V-250/8T
29002.82.11 1/41 1/48.4 – 3.6 – 027.6 – 86 – 103.414تک فازU 5SV-280/9
29002.82.11 1/41 1/48.4 – 3.6 – 027.6 – 86 – 103.414سه فازU 5SV-280/9T
29002.82.11 1/41 1/48.4 – 3.6 – 020.1 – 81.6 – 102.114تک فازU 5V-280/9
29002.82.11 1/41 1/48.4 – 3.6 – 020.1 – 81.6 – 102.114سه فازU 5V-280/9T
290032.21 1/41 1/48.4 – 3.6 – 030 – 95.2 – 114.214تک فازU 5SV-300/10
290032.21 1/41 1/48.4 – 3.6 – 030 – 95.2 – 114.214سه فازU 5SV-300/10T
290032.21 1/41 1/48.4 – 3.6 – 021 – 89.8 – 112.714تک فازU 5V-300/10
290032.21 1/41 1/48.4 – 3.6 – 021 – 89.8 – 112.714سه فازU 5V-300/10T
29003.52.61 1/41 1/48.4 – 3.6 – 030.7 – 102.6 – 125.114تک فازU 5SV-350/11
29003.52.61 1/41 1/48.4 – 3.6 – 030.7 – 102.6 – 125.114سه فازU 5SV-350/11T
29003.52.61 1/41 1/48.4 – 3.6 – 022 – 95.6 – 12214تک فازU 5V-350/11
29003.52.61 1/41 1/48.4 – 3.6 – 022 – 95.6 – 12214سه فازU 5V-350/11T
29001.81.31 1/41 1/410.8 – 4.8 – 017.2 – 43.6 – 488تک فازU 7SV-180/4
29001.81.31 1/41 1/410.8 – 4.8 – 017.2 – 43.6 – 488سه فازU 7SV-180/4T
29002.51.91 1/41 1/410.8 – 4.8 – 023.5 – 55.7 – 60.38تک فازU 7SV-250/5
29002.51.91 1/41 1/410.8 – 4.8 – 023.5 – 55.7 – 60.38سه فازU 7SV-250/5T
290032.21 1/41 1/410.8 – 4.8 – 026 – 65.7 – 71.88تک فازU 7SV-300/6
290032.21 1/41 1/410.8 – 4.8 – 026 – 65.7 – 71.88سه فازU 7SV-300/6T
29003.52.61 1/41 1/410.8 – 4.8 – 027.5 – 74.7 – 83.514سه فازU 7SV-350/7T
29004.531 1/41 1/410.8 – 4.8 – 033 – 87.2 – 95.614سه فازU 7SV-400/8T
29004.53.41 1/41 1/410.8 – 4.8 – 039.5 – 101 – 108.514سه فازU 7SV-450/9T
29004.53.41 1/41 1/410.8 – 4.8 – 039.5 – 101 – 108.514سه فازU 7V-450/9T
29005.541 1/41 1/410.8 – 4.8 – 055.4 – 115.3 – 121.514سه فازU 7SV-550/10T
290021.51 1/4 1 1/215.6 – 8.4 – 07.1 – 35.7 – 47.68سه فازU 9SV-200/4T
290021.51 1/41 1/215.6 – 8.4 – 07.1 – 35.7 – 47.68سه فازU 9V-200/4T
29002.51.871 1/41 1/215.6 – 8.4 – 010.6 – 45.4 – 68تک فازU 9SV-250/5
29002.51.871 1/41 1/215.6 – 8.4 – 010.6 – 45.4 – 68سه فازU 9SV-250/5T
290032.21 1/41 1/215.6 – 8.4 – 011.1 – 53.7 – 71.88تک فازU 9SV-300/6
290032.21 1/41 1/215.6 – 8.4 – 011.1 – 53.7 – 71.88سه فازU 9SV-300/6T
2900431 1/41 1/215.6 – 8.4 – 014.3 – 64.6 – 83.814سه فازU 9SV-400/7T
29004.53.371 1/41 1/215.6 – 8.4 – 019.7 – 76.5 – 97.314سه فازU 9SV-450/8T
29004.53.371 1/41 1/215.6 – 8.4 – 011.6 – 74.7 – 94.514تک فازU 9V-450/8
290053.71 1/41 1/215.6 – 8.4 – 021.9 – 85 – 10914سه فازU 9SV-500/9T
29005.541 1/41 1/215.6 – 8.4 – 026.5 – 97.3 – 12214سه فازU 9SV-550/10T
29002.51.851 1/2224 – 13.2 – 012.9 – 27.4 – 35.78سه فازU 18SV-250/3T
2900431 1/2224 – 13.2 – 018.1 – 37.8 – 47.98سه فازU 18SV-400/4T
29004.53.311 1/2224 – 13.2 – 023 – 45.9 – 58.18سه فازU 18SV-450/5T
29005.541 1/2224 – 13.2 – 030.4 – 57.2 – 70.58سه فازU 18SV-550/6T