معرفی پمپ ها

  • پمپ ها، جابه جایی مثبت
  • پمپ های رفت و برگشتی
  • پمپ ها دیافراگم
  • پمپ چرخش:

A) دنده پمپ های سانتریفوژ (دنده) B) پمپ های روتاری (پره) C) پمپ های سانتریفوژ لوب D) پمپ های، پیچ ماشین های دوار

  • پمپ دنده مارپیچ

پمپ ها، جابه جایی مثبت

پمپاژ مایعات ویسکوزیته بالا در پمپ های سانتریفوژ خواهد شد با کاهش وسیع همراه است. با توجه به شرایط خوب و سعی کنید به بهترین استفاده را از پمپ توربو پمپ است. اما به دلایل اقتصادی برای گرانروی سیال از این نوع پمپ، اقتصادی نیست. با استفاده از یک پمپ های سانتریفوژ پمپ های پیستونی و یا برای پمپاژ سیالات با ویسکوزیته بالا ممکن فراهم می کند.

پمپ های رفت و برگشتی

رفت و برگشتی پمپ های جابجایی مثبت، از جمله پمپ می باشد. پمپ، پمپ های پیستونی رفت و برگشتی داخلی نمونه قدیمی.همانطور که می توان از Mjmvyh دیده سیلندر و یک پمپ پیستونی است که به یک لوکوموتیو اهرم متصل تشکیل شده است. پیستون از طریق عرضه اهرم بالا حرکت می کند. با افزایش پیستون و سیلندر خلاء داخل مایع مخزن مکش به داخل سیلندر و پیستون از مسیر نشان داده شده در بالای آب مکیده می شود به خارج ارسال می شود. تماس در پایین پیستون و فشار مایع سیلندر، سوپاپ مایع نصب شده بر روی پیستون عبور می کند بیش از آن هدایت می شود. تکرار مراحل فوق منجر به پمپ روش جابجایی مایع. در ورودی به دریچه ورودی پمپ نصب شده برای جلوگیری برگشت جریان را به داخل مخزن در پایین پیستون.

پمپ ها دیافراگم

پمپاژ در یک پمپ پمپ دیافراگمی مانند Ystvny یک طرفه. از طریق دیافراگم در بالای مایع پمپ حفره از طریق دریچه به داخل لوله مکش پمپ.با پایین مایع دیافراگم از طریق یک لوله خروجی سوپاپ راه را از سیلندر خارج می شود. با تکرار این چرخه، منطقه خروجی سوپاپ خروجی مکش با فشار ایجاد شده توسط پانل ورودی بسته است. پمپ ها دیافراگم اغلب راه مکانیکی، اما برخی از آنها نیز در فشار هوا کار می کنند. پمپ هوا هوا یا خلاء فشرده در Nvpmp تواند کار کند. پمپ های ساختمان ساده است که به عنوان پمپ، انتقال و یا از گودال به عمل اندازه گیری می باشد. آنها همچنین می توانند مایع، دو Ghab و یا فاضلاب به کار گرفته شوند انتقال. مسیر میله پمپ دیافراگمی مکانیکی توسط یک رابط قابل تنظیم و یا مکانیسم های دیگر برای کنترل مسیر از پمپ هوا با استفاده از یک دارنده قابل تنظیم، کنترل دیافراگم. دارنده به جای تنظیم حرکت به طور کلی، محدود کردن حرکت رو به بالای دیافراگم. برای انتقال مواد شیمیایی و یا دیگر مایعات، پمپ های اندود شده اند فولاد ضد زنگ یا مقاوم در برابر خوردگی فلزات دیگر ساخته شده است.YATA قانون و یا بوش برگزاری غلاف معمولا، چه در مطبوعات و یا در پایان از پوسته و مناسب. باید در نظر داشته باشید که جریان از یک پمپ دیافراگمی است خسته کننده نیست نگه دارید، اما برای خروج یا شوک.

پمپ های دوار

جابه جایی مثبت پمپ های سانتریفوژ و قطعات پمپ از صنعت به پمپ مایعات سنگین (مانند سوخت نفت سنگین) استفاده می شود.Aynpmp در انواع چرخ دنده، پیچ و پره Ayvjvd هستند. در اینجا برخی از پمپ های جابجایی مثبت به اختصار بحث شده.

  • پمپ های دنده ای دوار (دنده):

پمپ، پمپ های سانتریفوژ ساده ترین و در هر دو داخلی و خارجی است. در این نوع از پمپ، مایع در فضای بین دندانها به دام افتاده است و ارسال می شود. دندان ها از حلزونی و خار هستند. حلزونی جریان کولر نوع ایجاد شده است. در برخی از چاله ها طرح در امتداد شعاع از بالا به پایین دندان، و هر دو را به فضای بین دنده های مجاور متصل می شود. این است با توجه به تصویب یک سیال از یک دنده به دنده بعدی به فشار بار بیش از حد در تحمل می توان جلوگیری کرد. پمپ های دنده ای اجازه می دهد پمپاژ مایعات با ویسکوزیته های مختلف و با فشار ورودی های مختلف می باشد. علاوه بر این، سیستم به آرامی و بدون شوک (نبض) ایجاد شده است. راه انداز پمپ و همچنین می تواند خشک کار می کنند. از آنجا که این پمپ تنها دو بخش در حال حرکت، تعمیر و نگهداری بالا در مدار و در هر دو جهت و همچنین Tvanndkarknnd است. پمپ های کوچک 1750 و 3450 دور در دقیقه سرعت و پمپ های مایع بیشتر و چسبنده بیشتری را به سرعت در حال کاهش می یابد. با توجه به طراحی از این نوع پمپ که ترخیص کالا از گمرک کمی بین دندان ها و پوسته و طول می کشد کنترل جریان مایع به Sldgy این نقطه به استفاده از این پمپ ها در مایع انتقال دقیق حساس و گران است. لازم است به ذرات مایع خورنده دقیق و نمی کند. پمپ دنده خارجی نشان می دهد مایع 2-10Chgvngy .hmantvrkh در فضای بین دنده قبلا برگزار ذکر شد، رانده رو به جلو. قطعات مواد پمپ دنده با توجه به نوع سیال انتخاب شده است. دنده های فلزی فولاد ضد زنگ و معمولا برنز بوش و مهر و موم مکانیکی انتخاب شده است.

  • پمپ های روتاری (پره):

این پمپ در نوعی از پیش کشویی، نوسان تیغه، بادام تیغه ساخته می شوند زمانی و تیغه قابل انعطاف است.

  • پمپ لوب روتاری:

پمپ های هستند دو محور دوار به هر یک از ایستگاه است که تعدادی از برجستگی شبیه به یک پروانه پمپ های دنده ای متصل می شود. وجود دارد محفظه پمپ سیال نصب و راه اندازی تسهیل می کند. برای جلوگیری از نشت گاز به سیستم هنگامی که پمپ خاموش است اقدامات باید انجام شود زمانی که راه اندازی یک سیستم تخلیه گاز ممکن با توجه به دستورالعمل گرفته شده است. عملکرد این نوع از پمپ ها، پمپ های دنده ای را متوقف کند، اما تقریبا عملکرد مشابه به عنوان سیال در قطعات بزرگتر به آن ارسال شود را، جریان آرامی است جریان پمپ های دنده ای. در این نوع سیال پمپ با توجه به عوامل خارجی (فشار هوا و یا جاذبه) به Bhpmp پمپ به جلو پس از ورود فرستاده شده است. پمپ برای پمپاژ یک دامنه وسیعی از سیالات و راه حل چسبناک استفاده شده است. علاوه بر این، این نوع از پمپ اجازه می دهد تا مواد جامد با مایع و نیز وجود دارد ترخیص کالا از گمرک بیشتر بین پمپ های نوع پروانه به دلیل وجود Vpvsth.

  • پمپ های پیچ ماشین های دوار:

پمپ است که مانند یک چرخ گوشت است و یک، دو یا سه چرخ هستند و به درستی در پوسته ثابت قرار داده است. ترشحات از پمپ تنها عملکرد محور دوار و وابسته به Fshartvlyd است. خواص پمپ های گریز از مرکز، ماشین های دوار، داخلی متمایز .tlfat که نشت معمولا بالا است، به طوری که این پمپ ها مناسب برای فشار بالا نیست، پیستون پمپ فشار بسیار بالا مورد استفاده در .chnanchh ترافیک از نشت مایع با این وجود، تخلیه پمپ تقریبا ثابت است. بنابراین، منحنی مشخصه یک خط ثابت است، اما به علت نشت از منحنی فشار کمی کمتر به درایو جریان. افزایش ویسکوزیته سیال منجر به کاهش تخلیه و باعث مایع نمی تواند به اندازه کافی سریع برای پر کردن فضای خالی داخل پمپ. نیروگاه با افزایش ویسکوزیته را افزایش. اگر چه از رایج ترین نوع مجوز مورد استفاده در پمپ های دنده ساده است، اما انواع پیچ و آن را در بسیاری از پمپ های مورد استفاده اشاره کرد. علاوه بر این، نوع پمپ پروانه هم توسط سازنده انتخاب شده است.

پمپ های چرخ دنده های کرم

پمپ جابجایی مثبت دوار به طور گسترده ای در صنعت استفاده می شود (برای انتقال و یا Dygrsyalat چسبناک نفت) پمپ دنده پیچ پمپ های type.Screw با دو پروانه به راحتی می توان انتقال حجم زیادی از نفت است. از آنجا که پایه مکانیزم پمپ پیچیده است، گران قیمت برای تولید، و آنها نیز بسیار آسیب پذیر به مواد ساینده هستند. در عمل، پمپ پیچی روتور توسط مرکزی یا روتور گرداننده به گردش می آید م، و دو روتور هرزگرد درگیر با أن نیز به حرکت م، می آورد .هر دو روتور های هرز گرد مشابه هم بوده و دندانه های آنها به گونه ای است که با روتور گرداننده با چرخش روتور در درایو گیر، مایع از یک پمپ دست کشیده و از سوی دیگر برده می شود. از آنجا که مرکز روتور با جفت درایو روتور هرزگرد، جریان کانال باز در منطقه و به چرخ دنده خروجی پمپ رانده می شود.

پمپ های اسکرو مارپیچ

پمپ های اسکرو مانند پمپ دنده محور مرکزی یک پوسته سفت و سخت ساخته شده از فولاد یا چدن و ​​غیره ماشین آلات است که می تواند سه روتور در داخل خود جای دهد. Rvtvrgrdanndh بیرون زده از یک پایان پوسته می باشد. دور شافت روتور علف های هرز معمولا پوسته نمی ماشینکاری terminal.Flat و حفاری پوسته برای روی محور روتور ی جهانی وب Yataqynhay نصب شود. به نقطه ای که محور پایان بیرون زده از یک پمپ واشر ارائه شده است. بلبرینگ پمپ روغنکاری توسط سیال پمپ شده انجام می شود. برخی از یاطاقان برای پیچ پمپ مرکزی به پایان پوسته می باشد. یاطاقان از سه بلبرینگ بوش سطوح داخلی پمپ نگه داشته است. همانطور که قبلا ذکر شد، مواد در پمپ ممکن است شوک شود و یا سرعت بخشیدن فرسایش روتور است. علاوه بر این، فاصله کوتاه بین روتور و پوسته نیز می تواند آسیب های دنده شود. هر سه روتور (یا پیچ) معمولا متشکل از یک فلز تنها – به عنوان مثال، از بالای فولاد کربنی، فولاد آلیاژی و یا آلیاژهای با درصد سختی بالا ساخته شده است.